Реклама и объявления

Teie reklaam ei maksa rohkem kui need tooted, arvestades, et tooted süüakse kohe ära aga reklaam teenib teid pikka aega!
TEATED PEIPSIMAA PIIRKONDLIKU INTERNETI VÄLJAANDES
WWW.PEIPSIRANNIK.INFO
Avaldame teie reklaami ja kuulutused!
Kuulutuse postitamiseks:
võtke toimetusega ühendust meili teel:
peipsiajaleht@gmail.com
või helistage: (+372) 5347 2127
Tähelepanu!
Reklaam ja kuulutused on tasulised:
10 eur. — 1 nädal
30 eur. — 1 kuu
50 eur. — 2 kuud
120 eur. — 3 kuud.
300 eur. — 6 kuud.
500 eur. — 12 kuud.Сдесь могла бы быть ваша реклама