Tänapäeval on sageli kuulda Peipsi-ääre ehk, nagu seda piirkonda nüüd kutsutakse, Peipsimaa unikaalsusest. Sõnad aga jäävadki üksnes sõnadeks, kui neid ei kinnitata konkreetsete tegudega või ei illustreerita mingi näitliku materjaliga. Kõige reaalsem viis esindada piirkonda ja inimesi, selle ajalugu ja seoseid tänapäevaga, on luua muuseum või mitu muuseumi või siis… üks suur muuseum, kuhu mahuks palju vaatamisväärset, mida näidata turistidele ja mille najal sisendada lastesse kodumaa-armastust.
Nimelt selline mõte tuli Peipsimaa muuseumikompleksi loojatel – teha see endisesse Tiheda koolimajja, mille katuse alla paigutada kohe mitu muuseumi: ikoonimaalija P. Sofronovi muuseum, vanausuliste ja samovaride muuseum ning Peipsi järve loodusmuuseum.
Sellest, kuidas idee muuseumikompleksist arenema hakkab ja mida on selleks juba ära tehtud, rääkis meie korrespondendile Mustvee vallavanem Jüri Morozov.
“Mustvee valla, Peipsi piirkonna ja Eesti jaoks tervikuna on see väga oluline projekt, kuna see puudutab meie ühise ajaloo eri tahke. Kui varem fokusseeriti kõik Peipsimaa arengut puudutavad jõupingutused materiaalsele küljele, siis meie omalt poolt otsustasime teha panuse pikaajalisele, läbimõeldud programmile, arendada piirkonda kultuuri kaudu. Kunagi elasid siin inimesed, kes said kuulsaks kaugel Peipsi järvest ja üldse Eestist. Üks neist on maailmakuulus ikoonimaalija Pimen Sofronov, kes sündis Tiheda külas ja oli vanausu ikoonimaalija Gavriil Frolovi õpilane. Ent kui Frolovist on meil piisavalt informatsiooni, siis Sofronovist teame vähe. Meiekandimehe nimi aga on tuntud kogu Euroopas ja Ameerikas. Sellepärast saab üks kompleksi muuseumidest olema pühendatud Pimen Sofronovi elule ja tegevusele. Ikoonimaal on eriline kultuuri osa, ja ma olen veendunud, et sellised kihid meie ajaloost tuleb taaselustada ja neid inimestele näidata.”

TEAVE P. SOFRONOVI KOHTA

Peipsi äärest pärit kunstnik-ikoonimaalija Pimen Sofronov – ikoonimaalija Gavriil Frolovi üks andekamaid õpilasi – sündis 9. septembril 1898. aastal Tihhotka külas (praeguses Tiheda külas Mustvee vallas). Tema nimi on kuldsete tähtedega kirjutatud maailmakultuuri altarile. Oma pika loome- ja vaimutegevuse aastatel käis ta paljudes maades, maalis ja restaureeris ikoone ning lõi ikoonimaalijate koolid Riias, Jugoslaavias, Pariisis, Vatikanis, Roomas, New Yorgis, Trentonis, Brooklynis, Sürakuusal. Oma töö eest sai ta paljude maade kõrgeimaid autasusid, nende seas Kreeka Püha Dionysose ordeni, mille juurde kuulus talle aadlitiitli andmine. 1930.-1940. aastatel luges Sofronov loenguid Belgias ja Prahas ning maalis ikoone Jugoslaavia kuninga Aleksandr I ja Rooma Paavsti Pius XI jaoks. Pärast Teist Maailmasõda kutsuti Sofronov Ameerikasse ikoonimaali õpetama. 1950.-1960. aastatel maalis ta ikoone ja freskosid õigeusukirikutele üle terve Ameerika Ühendriikide. Ta suri 1973. aastal Ameerikas Melville´i linnas, New Jersey osariigis, sinna on ta ka maetud.
1998. aastal paigaldati mälestustahvel P. Sofronovi 100. sünniaastapäeva puhul tema sünnimajale Tihedal. Samas öeldigi välja mõte Sofronofi muuseumi loomise ja tema elulooraamatu väljaandmise kohta. Jüri Morozov oli osaline sellel kohaliku omavalitsuse töötajate ajaloolisel koosolekul Kasepääl, kus esitleti Peipsimaa arengukava kõige esimest versiooni (autor Fjodor Maspanov). Juba siis käis jutt sellest, et tarvis on tutvustada Peipsimaa tuntud inimeste nimesid, luua muuseume ja palju muud, mis praegu on üks riikliku Peipsiveere programmi ülesandeid. Toona aga, pärast kohalike poliitikute ilukõnesid piirdus asi mälestustahvli paigutamisega juubelipidustustel. Nüüd, 20 aastat hiljem, vestleme me uuesti Jüri Morozovi, praeguse Mustvee vallavanemaga. Minu miks-küsimusele vastas ta:

„Mõned poliitikud räägivad valimiste eel õigeid ja ilusaid sõnu,- ütles Jüri Morozov. – Kui läheb tegudeks, siis aga ise pidurdavad protsessi, ei toeta neid, kes tahaksid midagi ühiskonna jaoks ära teha. Algatusvõimelised inimesed vajavad kohalike omavalituste tegusat toetust. Samuti nagu omavalitsused ise vajavad initsiatiivikaid inimesi ja riiklikke toetusi. Praegusel juhul aitab meid Peipsiveere programm, millest toetatakse korraga kahte Peipsimaa muuseumikompleksi rajamisega seotud projekti endise Tiheda kooli baasil. Esimene on Mustvee valla projekt, hoone renoveerimise esimeseks etapiks on eraldatud 39 000 eurot. See võimaldab meil teha korrastustöid ja sisetööd hoone esimesel korrusel, kuhu paigutatakse Sofronovi muuseum, samovaride ja vanausuliste muuseum. Majas saab olema ka Peipsi järve loodusmuuseum ja Peipsimaa põllumajandusmuuseum. Samuti saavad siin olema ruumid tänapäeva ikoonimaali kooli jaoks, meistriklassid ja degustatsioonisaal. Teine projekt on Peipsi vene kultuuriseltsi projekt Pimen Soronovi 120. sünniaastapäevale pühendatud piduliku ürituse läbiviimiseks. Seltsi esimees, Raja Vabaajakeskuse juhataja Valentina Jazõkova kaitses oma ideed Peipsiveere programmi hindamiskomisjoni koosolekul, ning ka see saab finantseeritud. Teise korruse renoveerimine järgmisel aastal on projekti teine etapp. Vähehaaval, samm-sammult täidame selle pikaajalise ülesande. Tiheda koolimaja ei ole ju valitud juhuslikult, see on juba ise ajalooline hoone. Elame niivõrd suure kultuuripagasiga kohas ja oleme kohustatud taaselustama tuntud nimesid ja ameteid. Olen väga rõõmus, et need projektid said toetuse ja et leidub aktiivseid, tööd teha tahtvaid inimesi…”
Praegu ootavad mõlemad projektid ametlikku kinnitust, pärast mida alustatakse ehitus- ja remonditöödega. Selliselt toimubki üleminek ideest konkreetse teostuseni, kusjuures väga tähtsa teostuseni. Mustvee valda külalastavadinimesed erinevatest maadest, tundes huvi kultuuri ja kirikute vastu. Tänavu on Tihedal ja Mustvees viibinud külalised Ameerikast kirikukogudusest, kus Pimen Sofronov ikoone maalis. Seal austatakse tema mälestust ja hoitakse seda hoolega. Austagem oma suure kaasmaalase mälestust ka meie – loome muuseumi, kus saab olema esindatud temale kuulunud esemete, kirjade ja ikoonide kollektsioon, mis ime läbi on säilinud meie ajani.
Sellest, kuidas hakkab edenema töö muuseumi loomisel, samuti P. Sofronovi elust kirjutame teile ajalehe järgmistes numbrites.

Fjodor Maspanov,
P. Sofronovi muuseumi loomise algatusrühma liige
Fotodel: Mustvee Vallavanem Jüri Morozov; Tiheda koolimaja, millesse rajatakse Peipsimaa muuseumikompleks.
Autori fotod

Materjal on ette valmistatud Mustvee Vallavalitsuse toetusel

By admin