02.07.2019 avati endise Tiheda koolimajas Peipsimaa muuseum. Muuseum tutvustab Peipsimaa eluolu, keskendudes just vanausuliste kultuurile, olustikule ja Tiheda külast pärit ikoonimaalijale Pimen Sofronovile.

Ikoonimaalija Tiheda külast

Pimen Sofronov (09.09.1898 – 13.05.1973)

Meie kandist, Tihhotka (Tiheda) külast, pärit kunstniku-ikoonimaalija Pimen Sofronovi nimi on kuldsete tähtedega kirjutatud maailmakultuuri altarile. Spetsialistide hinnangul on Sofronov „vene emigratsiooni mõjukaim ikoonimaalija“ Euroopas ja Ameerikas. 1930.-1940. aastatel lõi ta ikoonimaalikoolid Riias, Pariisis ja Belgradis, pidas loenguid Belgias ja Prahas ning maalis ikoone Jugoslaavia kuninga Aleksandr I ja Rooma Paavsti Pius XI jaoks. Pärast teist maailmasõda kutsuti Sofronov Ameerikasse ikoonimaali õpetama. 1950.-1960. aastatel maalis ta ikoone ja freskosid õigeusukirikutele üle terve Ameerika Ühendriikide. Pikki aastaid on P. Sofronov olnud oma kodukülas ja Eestis peaaegu unustuse hõlmas. Nüüd on tulnud aeg, mida võib pidada tema naasmiseks kodumaale.

P.Sofronovi loomeetapid

Eesti

1902–1905 (oletatavalt) läbib P. Sofronov õpingud G. Frolovi ikoonimaali koolis Rajuša fedossejevi palvemaja juures.

Alates 1905. aastast töötab ta meistriabina, jätkates õpinguid ja omandades vanavene ikoonimaali-, kirikuslaavi kirja ja lauluoskusi.

1926–1927 töötab ta G. Frolovi käe all ikoonide loomisel Rajuša vanausu (fedossejevi) palvemaja ikonostaasi jaoks.

1927–1928 täidab ta koos oma õpetaja G. Froloviga suurtellimusi Väike-Kolkja ja Mustvee vanausu palvemajade ikoonide maalimiseks.

1928. aastal maalib Sofronov Kükita palvemajas kaks risti.

1930–1931 maalib P. Sofronov ikoone Tallinna vanausu (pomorski) palvemaja ikonostaasi jaoks.

Läti

1926. aastal on P. Sofronov koos oma õpetaja G. Froloviga kutsutud restaureerima vanu ikoone Rezeknes, kus ta loob suure ikooni „Paastumaarjapäev“.

1928–1931 töötab P. Sofronov Riia Grebenštšikovi vanausukogukonna kutsel Riias, kus ta juhib ikoonimaali töökoda ja õpetab ikoonimaali. Kogukonna palvemajas on säilinud kaks P. Sofronovi ikooni: „Kolm pühakut“ ja „Märter Dimitri Solunski“.

Prantsusmaa

1928. a novembris paneb P. Sofronov Pariisis ühingu Ikoon näitusele välja oma töö „Kristus-Külvaja“.
1931. aastal kutsutakse ta Pariisi, kus ta juhatab vanavene ikoonimaali ühingu Ikoon juures.

Prantsusmaal osaleb P. Sofronov ka rahvusvahelise kongressi töös; koostab ja annab 1931. aastal välja„Tervendaja“ – ikoonimaali õpetuse, mille pühendab G. Frolovile.

Belgia

Mõnda aega õpetab P. Sofronov ikoonimaali meistrina benediktiini munkadele kirikumaali Amay’ kloostris. Mõned ikoonid loob ta spetsiaalselt sellele kloostrile. Ikoon „Jumalaema“ saab laialt tuntuks tänu Amay munkade välja antud kunstilistele postkaartidele.

Tšehhi

1932. aastal kolib P. Sofronov Kondakovi-nimelise instituudi kutsel Prahasse, kus ta samuti annab ikoonimaali kursuseid, mida peale õigeusklike külastavad ka luterlased ja katoliiklased.

Serbia, Tšernogooria

1934. aastal kolib P. Sofronov Serbia õigeusupatriarhi Varnava kutsel Serbiasse, kus ta aastail 1934–1937 maalib paleekirikus, restaureerib vanades Serbia palvemajades ja kloostrites maale ning annab Rakovica kloostris ikoonimaali kursuseid.
Ajavahemikul 1934–1937 külastab P. Sofronov Tšernogooria ja teiste Jugoslaavia piirkondade õigeusu pühakodasid, kus õpib tundma vana lõunaslaavi kirikumaali.

Itaalia, Vatikan

1939. aastal kutsutakse P. Sofronov Vatikani, kus ta maalib 54 ikooni õigeusukiriku viiekorruselise ikonostaasi jaoks.

1941. aastal on Sofronovi ikoonid väljas näitusel Vatikani Ida Instituudis.

Ameerika

1947. aastal kolib P. Sofronov Välis-Vene õigeusukiriku arhepiiskopi Vitali kutsel USAsse Millville’i linna (New Jersey osariik). Tema tööde seas on maalid Millville’i vanausu Püha Nikolai ja Troitski kirikutes Brooklynis, Kolme Pühaku palvemajas Ansonias, Peeter-Pauli palvemajas Sürakuusal, Vladimiri kirikus New Yorgis, kirikutes Trentonis, Sea-Cliffis, Shanghai ja San Francisco arhepiiskopi Joani krüptis jm.

Isikunäitused

1928. aastal oli Pariisis ühingu Ikoon esimesel ikoonide näitusel väljas tema ikoon „Kristus-Külvaja“.

1941. aastal näidati Vatikani Ida Instituudi näitusel P. Sofronovi 54 ikooni.

Suurimad näitused toimusid USAs: San Franciscos (1966) ja Los Angeleses (1967).

Ikoonimaalikoolid

P. Sofronovi ikoonimaalikoolid olid loodud Riias, Prahas, Pariisis, Belgradis, Rakovicas (Serbia), Amays (Belgia), Jordanvilles, New Yorgis (USA). Mõnedel andmetel õppis P. Sofronovi juures ikoonimaali erinevatel aegadel ja erinevates Euroopa ja Ameerika maades üle viiekümne inimese.

Autasud

Oma pika loometegevuse ning viza-maali ja vanavene ikoonimaali taaselustamise eest sai P. Sofronov palju rahvusvahelisi autasusid, nende seas Kreeka Püha Dionysose ordeni.

P. Sofronovi mälestusüritused

Pimen Sofronov on maetud Millville´i linnas (New Jersey osariik, USA) Nikolai vanausupalvemaja juures asuvale kalmistule. Sama palvemaja juurde Millville’s on tema osaliselt säilinud vanade raamatute kollektsiooni ja teiste isiklike esemete põhjal loodud raamatukogu ja muuseum. Raamatukogu interaktiivse kataloogi järgi koosneb sealne fond enam kui 1100 raamatust, 10 albumist, 150 etüüdist ja joonistusest ja isikliku arhiivi osast.

1998. aastal paigaldati P. Sofronovi 100. sünniaastapäeva puhul tema kodumajale Tiheda külas Kasepää vallas (nüüdses Mustvee vallas) mälestustahvel pealdisega: „Selles majas sündis 27.08.1898 (vana kalendri järgi) kunstnik-ikoonimaalija Pimen Sofronov (surnud 13.05.1973 Ameerikas)“.

Mälestustahvli paigaldamise algatajad olid Niina Heinla, Maria Firsova ja Fjodor Maspanov. Paigaldatud Kasepää valla vahenditest ja avatud vallavanem Anatoli Bõstrovi poolt 13. septembril 1998. a.

2018. aastal (alates 31. maist kuni 16. septembrini) oli USAs Ohio ülikoolis näitus „From Patternto Painting: The Religious Iconography of Pimen Sofronov“ („Kujutisest maalini: Pimen Sofronovi ikoonimaal“), mis oli pühendatud „vene emigratsiooni mõjukaimale ikoonimaalijale“.

2018. aastal (19. novembril) toimusid Riia (Läti) Grebenštšikovi vanausuliste kogukonna vaimulikus hariduskeskuses P. Sofronovi 120. sünniaastapäevale pühendatud mälestusloengud.

2019. aastal (21. veebruaril) avati Mustvee valla Raja vabaajakeskuses fotonäitus „Vaimu- ja kultuuripärand. Ikoonimaalija Pimeni elutee“, mis oli pühendatud P. Sofronovi 120. sünniaastapäevale.

Näituse algataja on vabaajakeskuse juhataja Valentina Jazõkova. Materjalid esitas näitusele Fjodor Maspanov oma 30 aasta jooksul P. Sofronovi sugulastelt ja sõpradelt kogutud materjalide põhjal.


Materjali valmistas ette Fjodor Maspanov.

Allikas: ajaleht Peipsirannik N6/2019

Rohkem infot lugege ajalehest Peipsirannik.

Materjal avaldatakse Mustvee vallavalitsuse toetusel.

By admin