2003. aastal oktoobris ilmus piirkondliku kakskeelse ajalehe „Peipsirannik /Чудское побережье” esimene number.
15. aasta möödudes võime üsna kindlalt öelda, et Peipsimaa piirkondlik ajaleht “Peipsirannik/Чудское побережье” on tuntud ja teada ning nõudlus ajalehe järgi on mitte ainult Vasknarvast Värskani, vaid ka mujal Eestis. Ajaleht”Peipsirannik/Чудское побережье” täidab ka integratsiooni ülesannet, sest leht ilmub nii eesti kui vene keeles ja see on väga oluline peipsiäärsete valdade elanike jaoks. Ajaleht „Peipsirannik /Чудское побережье” toetab ühisprojektidega riiklike, mittetulunduslike, ühiskondlike organisatsioonide, aga ka kohalike aktiivsete inimeste ja firmade tegevust. Ajaleht pöörab suurt tähelepanu noorte kasvatamisele läbi esivanemate traditsioonide, folkloori ja põlvkondade vahelise seose. Ajalehe arhiivi on kogunenud ainulaadset ja eksklusiivset materjali kaasaaegse Peipsi järve äärsest kultuurilisest mitmekesisusest. Trükitud on tuhandeid piirkonna kultuurielu ja ajalugu kajastavaid artikleid. Ajaleht toob kohalike elanikeni informatsiooni ka naabervaldades toimuvatest üritustest.
Iga aastaga muutusid ajalehe ees seisvad ülesanded keerukamaks ning laienes info- ja kultuuriruum. Ajaleht on olnud mitmete kultuuriprojektide algataja, nagu näiteks “Peipsi luule päevad”, “Peipsiveere muuseumid”, “Kaasaegsed Peipsiveere kultuuritegelased”, “Peipsiveere aasta inimene”, “Peipsimaa kaunitar” ja teised projektid, mis on seotud kultuurilise ja ühiskondliku eluga piirkonnas. 2017 a. sai Peipsirannik kultuuriministri tunnustust “Kultuurisõber-2017”.

TÄNAME KÕIKI, KES ON MEIEGA KOOSTÖÖD TEINUD!

By admin